Compoxi participa en programes de foment de la ocupació per a persones Joves

Compoxi participa en programes de contractació de Joves dintre dels programes de foment de la ocupació. Gràcies als ajuts i plans de foment a l’ocupació, Compoxi ha pogut estabilitzar personal qualificat dins de la empresa per a l’execució de projectes en l’àmbit de la enginyeria aeroespacial.

newsroom
newsroom
Newsroom of SpaceQuip Journal. Real-Time Updates from the Space Manufacturing Industry